Производство

Благоевград

blagoevgrad_pic.jpg

„Благоевград-БТ” АД е дъщерно акционерно дружество в структурата на Булгартабак-Холдинг АД.

Дружеството извършва следните дейности:

  • производство и търговия с тютюн, тютюневи изделия и филтърни пръчки;
  • производство и търговия с резервни части и нестандартно оборудване за преработка на тютюн и тютюневи изделия

Произвежданите от дружеството марки цигари, посочени в продуктовия каталог, са с предоставени от собственика на марката права и са вписани в Патентното ведомство на Република България. "Благоевград-БТ" АД разполага с технически и капацитетни възможности за производство и на други марки цигари, с предоставени от собственика на марката лицензионни права.

През 2004 г. дружеството получава сертификат по ISO 9001:2000.

Производство на цигари
Основана 1962 год.
Площ: 61,220 m2
Капацитет за производство на цигари: 28 милиарда къса