Interim Statements

2013

Q4 – Bulgartabac Group

Interim report (479.5 KB)

Deklarations (28.2 KB)

 

Q4-Bulgartabac-Holding AD

Interim report (762.9 KB)

Additional Information (1.6 MB)

Inside information (1.5 MB)

Declarations (31.3 KB)

 

Q3 – Bulgartabac Group

Interim report (769.2 KB)

Deklarations (354.4 KB)

 

Q3-Bulgartabac-Holding AD

Interim report (325.2 KB)

Additional Information (86.4 KB)

Inside information (66.6 KB)

Declarations (23.8 KB)

 

Q2 – Bulgartabac Group

Interim report (775.1 KB)

Deklarations (355.4 KB)

 

Q2-Bulgartabac-Holding AD

Interim report (716.6 KB)

Additional Information (2.0 MB)

Inside information (177.8 KB)

Declarations (344.1 KB)

 

Q1 – Bulgartabac Group

Interim report (785.1 KB)

Deklarations (352.4 KB)

 

Q1-Bulgartabac-Holding AD

Additional Information 31-03-2013 (1.7 MB)

Deklarations (354.7 KB)

Inside information 31-03-2013 (1.5 MB)

Interim report 31-03-2013 (4.4 MB)