Стажантски програми

pic5 pic6 pic7 pic8
be part

Като социално отговорна компания, Булгартабак инициира и подкрепя различни каузи и проекти, свързани с развитието и ангажирането на талантливи млади хора. В унисон със своите ценности компанията предоставя възможност на млади студенти да направят своите първи стъпки в професионалната си реализация.

Булгартабак стартира стажантска програма „С нас в бъдещето“, която има за цел да бъдат привлечени мотивирани, инициативни и любознателни бъдещи специалисти, които ще придобият практически опит в работна среда.

Стажантски позицииarrow
Открий всички възможности за старт на твоята кариера
Какво?
Къде?
ДЛЪЖНОСТ КОМПАНИЯ ЛОКАЦИЯ ДАТА
В момента няма свободни стажантски позиции.

Ако в момента няма свободни стажантски позиции или сред обявените не откриваш подходяща за теб, попълни електронната форма за кандидатстване, прикачи своята автобиография и мотивационни писмо, а по желание: препоръки, грамоти и сертификати от участие в състезания, курсове, семинари, проекти и др. Отбележи професионалното направление, към което имаш интерес и дружеството, в което би искал да проведеш стажа си.

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕarrow