2013

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2013

През изминалата година във фабриките бяха поканени да поставят началото на своята кариера стажанти, обучавани в следните специалности: Електроника, Машиностроителна техника и технологии, Машиностроене и уредостроене, Автоматика на производствените процеси, Технология на тютюна и тютюневите изделия. Стажантите бяха наети в следните сектори: Енергийно стопанство, Качествен и технологичен контрол и Лаборатория, Контролно-измервателни прибори и автоматика, База за развитие и внедряване.

В продължение на три месеца студентите взеха участие в реализирането на различни проекти. По този начин те имаха възможността да съпоставят знанията, придобити в университета, с реалните бизнес процеси и да надградят теоретичната си подготовка. На всеки един от младежите беше определен ментор, програма за въвеждащо обучение и индивидуален работен план. Младите специалисти придобиха ценни практически умения и опит от екип от квалифицирани специалисти с дългогодишен стаж.

80% от нашите стажанти през изминалата година получиха предложение за дългосрочна заетост в рамките на компанията.

Впечатления и мнения от стажантите след проведения стаж:

Tереза Вардева

Сектор: База за развитие и внедряване

Специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника

Степен: Бакалавър

Университет: Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив

„Стажът за мен беше много полезен. Докоснах се практически до това, което съм изучавала на теория. Имах възможност да затвърдя знанията си и да придобия нови. Радвам се, че стажувах в предприятие №1 за производство на тютюневи изделия.“

След края на стажантската програма Тереза се присъедини към екипа на „Благоевград БТ“ АД на позицията „Инженер, конструктор“ към сектор „База за развитие и внедряване“.

Стоян Костадинов

Сектор: Енергийно стопанство

Специалност: Електроинженерство

Степен: Магистър

Университет: Технически Университет София

„През изминалия период натрупах много практически опит, който се надгради с теоретичната ми подготовка в ТУ – София. Стажантската програма в „Благоевград БТ“ АД е отлично организирана. Това е много добра възможност за реализиране на млади специалисти. Получих пълно съдействие от екипа, а това позволява лесно интегриране.“

След края на стажантската програма Стоян се присъедини към екипа на „Благоевград БТ“ АД на позицията „Електротехник“ към сектор „Енергиен“.

Кирил Черешаров

Отдел: Качествен и технологичен контрол и Лаборатория

Специалност: Технология на тютюна

Степен: Бакалавър

Университет: Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив

„По време на стажа в „Благоевград БТ“ АД успях да науча много нови неща, да доразвия теоретичните си познания и да ги свържа с практиката. Доволен съм от пряко поставените задачи и изпълнението им в реална обстановка. Отлични впечатления от една фабрика на европейско ниво.“

След края на стажантската програма Кирил се присъедини към екипа на „Благоевград БТ“ АД на позицията „Технолог, производство на тютюневи изделия“ към отдел „Качествен и технологичен контрол и Лаборатория“.

Димитър Бабулев

Сектор: База за развитие и внедряване

Специалност: Транспортна техника и технологии

Степен: Бакалавър

Университет: Технически Университет София

„Отлично организирана инициатива в „Благоевград БТ“ АД и прекрасна възможност за един млад специалист. Още при започването на стажа бях впечатлен от добрата организация и специалното внимание, което бе отделено на стажантите. Стажът за мен всеки ден носеше нови знания, умения и практически опит, помогна ми да избера насоката в която искам да се развивам. В предприятието има високо квалифицирани специалисти, които въпреки своята натовареност споделиха опита си и ме накараха да се почувствам част от екипа.“

След края на стажантската програма Димитър се присъедини към екипа на „Благоевград БТ“ АД на позицията „Инженер, конструктор“ към сектор „База за развитие и внедряване“.

Димитър Киров

Сектор: Енергийно стопанство

Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане

Степен: Бакалавър

Университет: Технически Университет София

„Успях да приложа наученото през студентските години на практика. Стажът ми даде увереност, която ще ми бъде много полезна в развитието на професионалната ми кариера. Добре структурирано предприятие, високо квалифициран персонал и добра среда за професионално развитие.“

След края на стажантската програма Димитър се присъедини към екипа на „Благоевград БТ“ АД на позицията „Електротехник“ към сектор „Енергиен“.

Костадин Кръстев

Сектор: Контролно-измервателни прибори и автоматика

Специалност: Електроника; Комуникационна и осигурителна техника

Степен: Бакалавър; Магистър

Университет: Югозападен Университет – гр. Благоевград; Висше транспортно училище – гр. София

„Стажът беше добре структуриран. Беше ми дадена възможност да участвам в реалния работен процес и да бъда част от фирма с бъдеще и потенциал за развитие.“

След края на стажантската програма Костадин се присъедини към екипа на „Благоевград БТ“ АД на позицията „Електрончик, елмонтьор“ към сектор „Контролно-измервателни прибори и автоматика“.