2014

През лятото на 2014 г. се реализира първото издание на стажантска програма „С нас в бъдещето“. 26 млади хора се включиха в административни и инженерни стажове в четири от дружества на Групата Булгартабак (Булгартабак Холдинг, София БТ, Благоевград БТ и Плевен БТ). Продължителността на стажовете в компанията е различна – 3 месеца , 6 месеца до една година. Можете да се запознаете с програмата „С нас в бъдещето“ и мнението на някои от участниците за стажа им в Булгартабак.

 

Антоанета Цанкова

УНСС , Икономика на търговията

Булгартабак-Холдинг АД, Търговия България

Стажантски период: 6 месеца

Веселина Стойнева

ХТМУ – София , Химични технологии

Благоевград-БТ АД, Лаборатория

Стажантски период: 3 месеца

Виолета Бучинска

НБУ , Финанси

Булгартабак-Холдинг АД, Снабдяване и администрация

Стажантски период: 3 месеца

Георги Колев

УНСС , Икономика на човешките ресурси

Булгартабак-Холдинг АД, Човешки ресурси

Стажантски период: 3 месеца

Даниел Вирчев

ТУ София , Компютърни системи и технологии

София-БТ АД, Информационно обслужване

Стажантски период: 1 месец

Евгени Дойнов

УХТ – Пловдив , Технология на тютюна и тютюневите изделия

Плевен-БТ АД, Производствено-техническа дирекция

Стажантски период: 3 месеца

Виктор Кръстев

ТУ – Русе

Благоевград-БТ АД, КИП и А

Емил Стефанов

University of Reading , Маркетинг и потребителско поведение

Булгартабак-Холдинг АД, Търговия развити пазари

Стажантски период: 1 година

Ирен Иванова

СА „Д.А. Ценов“ Свищов , Международни икономически отношения

Булгартабак-Холдинг АД, Продажба на тютюни

Стажантски период: 3 месеца

Сара Костова

УНСС , Финанси

Булгартабак-Холдинг АД, Финансов контролинг

Стажантски период: 3 месеца