Стажове

Мислиш ли за бъдещето си?

Ти си студент или наскоро дипломиран и имаш желание да поставиш старт на твоята кариера, в компания, която ще подкрепи твоето професионално развитие. Ние имаме чудесно предложение за теб. Присъедини се към нашия екип.

Защо Булгартабак

Участието ти в стажантската програма на Булгартабак, ще ти даде възможност да погледнеш отвътре как функционира компанията, да приложиш на практика усвоените от теб теоретични знания в университета, да придобиеш работен опит и да бъдеш част от лидерския екип на една от най-успешните компании в България.

Относно програмата

otnosno_programata.jpg Какви са твоите планове за лятото? Защо не се включиш в стажантската програма на Булгартабак?

Продължителността на стажовете е от 3 месеца с възможност за удължаване до 6 месеца или 1 година. Стартът ще бъде даден през месеците юни и юли.

Ние предлагаме два вида стажантски програми: инженерни и административни. Независимо дали инженерна или административна програма ще избереш, ти ще имаш възможност да развиеш кариерата си чрез участие в разработването на различни проекти и разрешаването на реални казуси. По време на практиката си ще работиш по изпълнението на своя индивидуален работен план. Опитен колега ще бъде твой ментор и ще помага в реализирането на задачите.
Целият стажантски период ще бъде заплатен.
Компанията организира летни и целогодишни инженерни и административни програми, които са съобразени с нуждите на бизнеса и възможностите на студентите (на пълен работен ден или гъвкаво работно време).

Два вида стажантски програми:

Инженерни програми​Административни програми
Енергийно стопанство Финанси
Технология, Технология на тютюна Счетоводство
Качествен и технологичен контрол и лаборатория ​Човешки ресурси
Контролно-измервателни прибори и автоматика ​Информационн технологии и информационни мрежи
База за развитие и внедряване ​Право
  Корпоративни отношения и връзки с инвеститорите
  Управление на качеството
  Маркетинг и търговия

 

 stazhantska_programa1_small.jpg stazhantska_programa2_small.jpg

 

Дружествата, част от Групата Булгартабак, които ще посрещнат стажанти

 

 •  Булгартабак Холдинг АД
 •  София-БТ АД
 •  Благоевград-БТ АД
 •  Плевен-БТ АД

Стажантски период

Най-общо бихме могли да разграничим три етапа на стажантската програма:

 

 •  Въвеждане - Стажантите придобиват ориентация за компанията, организационната структура, култура, политики и процедури за работа;
 •  Работа по проект – Осъществява се в рамките на предварително изготвен работен план;
 •  Преглед и оценка – Разглежда се степента на изпълнение на възложения проект по отношение на време, качество и положени усилия.


Students.jpg Независимо дали студентите ще бъдат част от Холдинга, фабриките или търговското ни дружество, ще придобият задълбочени познания за Групата, корпоративната култура, ценностите, бизнес процесите и възможностите. Стажантите ще имат възможност да наблюдават функционирането на отдела, от който са част, и да вземат участие в различни инициативи, дейности, работни срещи и дискусии. За да опознаят бизнес процесите в компанията, всички стажанти ще бъдат поканени да присъстват на обучения, водени от експерти и ръководители на ключовите звена. Те ще се запознаят как функционират звената и какви са взаимовръзките между отделните организационни единици. По този начин те ще съпоставят наученото в университета с практическата работа. Участниците ще бъдат включени в различни вътрешни инициативи и мероприятия на компанията, а също така за тях специално ще бъде организиран тийм билдинг.
Краят на стажантската програма ще бъде официално отбелязан с мероприятие по идея и предложение на стажантите.

Възможност

Като част от стажантската програма на Булгартабак, участниците ще имат възможността да:

 

 • Поставят началото на своята кариера в компания, лидер на цигарения пазар в България
 • Придобият професионален опит и се запознаят с бизнес процесите в съвременните организации
 • Разработят индивидуален проект с подкрепата на ментор
 • Участват в работни срещи и дискусии по конкретни теми
 • Изберат през кой период от годината да проведат практиката си
 • Работят на пълен работен ден, 40 часа седмично, или гъвкаво работно време
 • Получат предложение за дългосрочна заетост в рамките на компанията

Нашите стажанти

 • Студенти в бакалавърски и магистърски програми от водещите университети в България и чужбина
 • Дипломанти с висок успех от следването
 • Владеят отлично писмено и говоримо английски език
 • Свободно използват MS Office, а за инженерите се изисква познаване на технически приложения
 • Амбициозни, мотивирани, отворени към новостите, уверени в себе си и целеустремени

nashite_stajanti_.jpg

Nashite_stazhanti.jpg

Искаш ли да бъдеш част от нашия екип?

Етапи на подбор:

1. Подаване на кандидатура

Изпрати кандидатурата си по конкретна свободна позиция или ако не намериш твоята желана област за развитие, попълни електронната форма за кандидатстване, прикачи своята автобиография и мотивационни писмо, а по желание: препоръки, грамоти и сертификати от участие в състезания, курсове, семинари, проекти и др. Отбележи професионалното направление, към което имаш интерес и дружеството, в което би искал да проведеш стажа си.

2. Телефонно интервю

Чрез провеждането на кратко телефонно интервю ние бихме искали да потвърдим твоя интерес, да получим повече информация относно кандидатурата ти и да уточним някои детайли, свързани със стажантската програма.

3. Тестване

Ние използваме различни форми на тестове, за да проверим конкретни знания и компетенции, които не се проявяват по време на интервюто. Този етап от процеса по подбор не е задължителен за всички позиции и кандидатите ще бъдат предварително информирани.

4. Интервю

Всеки стажант, преминал успешно през предходните етапи от процеса по подбор, ще бъде поканен на интервю с представител от отдел „Човешки ресурси“ и ръководител на звеното, за което кандидатства.

5. Предложение за участие в стажантската програма на Булгартабак

Поздравления! Стажантите, преминали успешно през всички етапи на подбор, получават предложение за участие в нашата стажантска програма.