Производство

МОДЕРНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

proizvodstvo.jpg
Нашите съвременни съоръжения отговарят на световните стандарти. Те осигуряват ефективност на производството и намаляване на вредните емисии в околната среда.
 

Благоевград
Производство на цигари
Основана 1962 год.
Площ: 61,220 m2
Капацитет за производство на цигари: 28 милиарда къса

София
Производство на цигари
Основана: 1986 год.
Площ: 26,550 m2
Капацитет за производство на цигари: 19.9 милиарда къса

Баня Лука
Производство на цигари
Придобита през 2013 г. (м. септември)
Капацитет за производство на цигари: 1.392 млрд. къса (на смяна)

Плевен
Преработка на тютюн
Основана: 1985 год.
Площ: 84,000 m2
Производствен капаците: 14,000 тона

Save