Новини

Основните дружества в група Булгартабак отчитат по-високи резултати за изтеклото деветмесечие на 2012 г., спрямо резултатите им от предходната година

06 Октомври 2012

Основните дружества в група Булгартабак отчитат по-високи резултати за изтеклото деветмесечие на 2012 г., спрямо резултатите им от предходната година.

„Благоевград – БТ” АД приключва с печалба от 18 568 хил. лв., а „София – БТ” АД с печалба от 19 562 хил. лв. За сравнение, печалбата на „Благоевград – БТ” АД за деветмесечието на 2011 г. е била 2 064 хил. лв., а на „София – БТ” АД – 3 655 хил. лв.

Въпреки ограничена пазарна диверсификация, добрите резултати, в голяма степен се дължат на благоприятната международната валутна конюнктура, отличаваща се с по-висок курс на долара спрямо българския лев за изтеклия период на 2012 г. спрямо осредненото ниво на щ.д. към българския лев миналата година.

Тютюнопреработвателното дружество „Плевен-БТ” АД отчита печалба от 3 934 хил. лв., като за сравнение, през предходната година печалбата е била 1 488 хил. лв. Около 95% от реализацията на „Плевен – БТ“ АД е в рамките на дружествата от група Булгартабак.

Булгартабак – Холдинг АД приключва с печалба от 11 156 хил. лв., докато предходната година печалбата е била 34 705 хил. лв., от които 32 035 хил. лв. са приходите от дивиденти.

През изтеклата година нито едно от дружествата в група Булгартабак не разпредели дивидент.